Made in Brain

madeinbrain

Guia Holística

Web, SEO, magazine digital i en paper

La Núria volia promocionar els serveis del seu centre de teràpies per altres canals que no fossin digitals.

Feia temps que s'anunciaven a una revista d'Eivissa i l'acollida dels seus articles havia estat bona. Això repercutia en nous alumnes i clients. Però ella estava a Barcelona i per més que buscava no trobava una revista professional i amb coherència visual.

Li va encarregar al Joan de Made in Brain la creació i maquetació d'aquest magazine holístic, el Toni es va ocupar de la búsqueda del paper reciclat i la impressió dels 5.000 exemplars i la Núria va gestionar el disseny i la creació de la plana web.