Made in Brain

madeinbrain

Mens Sana Formación

Academia online

Creixiement personal i teràpies holístiques

Aquesta acadèmia online tan diferent va nèixer durant el primer confinament, el 2020 i ara compta amb 30 cursos i centenars d'alumnes de parla hispana.

Els serveis que hem ofert a aquest client han estat: el de la creació i manteniment de la web (acadèmia online), la creació d'un pla de marketing i comunicació, la creació de diversos recursos gratuïts (lead magnets), ebooks i webinars, la creació d'artícles pel blog, els textos i disseny de les pàgines dels cursos, el posicionament SEO i la gestió de les xarxes socials (Instagram, Facebook i Tik Tok), ademés de la realització de fotografies i vídeos.