indexbooks,
Llibres, projectes i divulgació literària

Lletres, frases, signes, abecedaris, índex, i… llibres, són l’univers d’indexbooks.
Una marca amb molta tradició al sector editorial que ha actualitzat tant el Naming com el Branding amb l’objectiu de mostrar una nova dimensió i ampliar la seva oferta de projectes i divulgació literària.

Hem dissenyat i desenvolupat la línia gràfica per a tots els suports de comunicació i promoció corporativa.