metafp
Una plataforma virtual per a l’ensenyament.

El projecte s’ha focalitzat en el públic objectiu: estudiants de Cicles Formatius i FP. Hem creat una imatge gràfica neta i fàcilment reconeixible, cromàticament lluminosa, i tipogràficament clara. Disseny, creació gràfica i creació digital dels suports referents a tots els plans d’estudi, planificació i desenvolupament dels suports digitals i web, i producció dels suports físics per a trobades presencials