TAAF
Software d’administració immobiliaria.

Un Branding amb el nexe de 4 eixos principals: diferenciació, programació, desenvolupament, i diversitat d’oferta.
Hem creat una imatge gràfica corporativa diferenciada i molt personal construïda sobre les sigles del nom, generant formes diverses i un estil propi i cromàtic.
Disseny, creació gràfica i creació digital dels diferents suports físics i digitals.